Avslutade projekt

Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne

Projekttid:

Partners:

Sustainable Business Hub (projektledare)

Hållbar Utveckling Skåne

Malmö stad

Staffanstorps kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

Finansiär: Vinnova