top of page
logo_biokol_sverige.png
Logotyp Energimyndigheten

Innovationsklustret Biokol Sverige

Projektets övergripande syfte är att bilda ett effektivt innovationskluster inom biokol och pyrolysteknik. Klustret kommer att samordna aktörer i ett nationellt nätverk för att bidra till ett mer resurs- och energieffektivt biobaserat samhälle med fokus på negativa utsläpp.

Flertalet potentiellt storskaliga applikationer introduceras för tillfället på marknaden, men flaskhalsar i form av produktionskapacitet, dålig kännedom om potentialen för biokol som kolsänka hos beslutsfattare, samt bristfälliga regelverk håller tillbaka utvecklingen.

Klusternätverket syftar till att främja innovation inom biokolsområdet inklusive energi

från pyrolys. Målet är att biokol och pyrolys ska spela en stor roll i klimatomställningen

lokalt och globalt.

I projektet kommer vi att jobba med följande aktiviteter:

  • Stimulera innovation kring kolbaserade produkter och negativa utsläpp

  • Öka kunskapen om potentialen med biokol nya applikationer och negativa utsläpp

  • Branschöverskridande samverkan

  • Sprida kunskap, delta i projekt kring biomassa, både nationellt och internationellt

Projektet leds av NSR. Sustainable Business Hub är upphandlade för arbetet med att etablera och driva innovationsklustret.

PRESENTATIONER FRÅN WEBBINARIET

EU POLICIES AND REGULATIONS RELATED TO BIOCHAR

Biochar in policies and regulations

Donata Chiari, EBI European Biochar Industry

 

 

Sebastian Manhart, Carbonfuture

Kontaktperson:
Håkan Rosqvist
VD
e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se
tfn: 073-438 74 55

Temagrupper

Du är välkommen att, utan kostnad, engagera dig i någon av de sex temagrupper vi startar upp. Kontakta Håkan Rosqvist (ovan) för mer information.

  • Policy/Regelverk

  • Produkter - övergripande

  • Produkter - jord/hälsa

  • Projektutveckling

  • Teknik och förbehandling

  • Bioenergi

bottom of page