top of page
Logotyp CommitClimate

CommitClimate

För att underlätta för en kommun att beräkna sitt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp ska en databaserad simuleringsmodell, CommitClimate Simulator tas fram. Modellen ska även kunna ta fram olika framtidsscenarier.

 

I projektet kommer kommuner att utveckla, testa och använda modellen för att ta fram energi- och klimatplaner med klimatneutralitet som mål. Tillsammans med modellen kommer ett utbildningsmaterial att tas fram som kan användas av alla kommuner i Östersjöområdet.

 

Alla resultat och erfarenheter kommer att sammanfattas i en interaktiv onlineplattform med steg-för-steg-förklaringar för CommitClimate Simulator. Ett utbildningsmaterial som beskriver hur verktyget kan användas i planeringen av en kommuns energiomställning tas fram. Materialet ska kunna användas av alla kommuner i Östersjöområdet.

Partners i projektet kommer från Estland, Lettland, Polen och Sverige.

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Baltic Sea Region.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

Partners:

 • Sustainable Business Hub (SE)

 • Lapplands Kommunalförbund (SE)

 • Tallinn University of Technology (EE)

 • Enerhack Foundation NGO (EE)

 • Riga Technical University (LV)

 • City of Riga (LV)

 • Ekodoma Ltd (LV)

 • Cesis Municipality (LV)

 • Association of Municipalities Polish Network "Energie Cites" (PL)

 • Municipality of Pałecznica (PL)

 • Municipality of Raciechowice (PL)

 • + ytterligare 13 associerade organisationer från Estland, Lettland, Polen och Sverige

bottom of page