top of page

tis 16 mars

|

Zoom

Använd Agenda 2030 för ökad affärsnytta

Som företag har du allt att vinna på att arbeta med FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. På det digitala frukostmötet får du vet hur du kan använda dem för att stärka ditt företag och skapa fler affärer.

Registrering är stängd. Vill du anmäla dig? Kontakta Anna Tibbelin direkt på anna.tibbelin@sbhub.se.
Se andra evenemang
Använd Agenda 2030 för ökad affärsnytta
Använd Agenda 2030 för ökad affärsnytta

Tid och plats

16 mars 2021 08:00 – 9:30

Zoom

Om evenemanget

Polykemi AB är företaget som tog ett strategiskt beslut att använda sig av målen när de utvecklade sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Det ledde både till ett mer robust företag och nya affärsmöjligheter. 

Dra nytta av Polykemis erfarenheter när ditt företag tar steget. På frukostmötet får du också en genomgång av Ystadmodellen som kopplar de globala målen till företagsutveckling för fler affärer. 

Passa på att ge dina synpunkter på vilka åtgärder som bör prioriteras i vår region när åtgärdsprogrammet för miljömålen och Agenda 2030 uppdateras av Länsstyrelsen. Vilka insatser kan stärka ditt och andra företags miljö- och hållbarhetsarbete?

Frukostmötet arrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Sustainable Business Hub i samverkan.

INBJUDAN MED PROGRAM>>

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de svenska miljömålen. Länsstyrelsen ska också främja arbetet med Agenda 2030 och i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling på en regional och lokal nivå.

Dela detta evenemang

bottom of page