top of page

tis 06 feb.

|

Media Evolution City eller Teams

Biobaserat i lagboken

Vad säger svensk lag om användning och processande av biobaserat material, och vilka juridiska möjligheter finns idag som kan göra det möjligt att använda biomassa?

Anmälan är stängd. Vill du delta? Mejla alice.petersson@sbhub.se.
Se andra evenemang
Biobaserat i lagboken
Biobaserat i lagboken

Tid och plats

06 feb. 2024 09:00 – 11:00

Media Evolution City eller Teams, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, Sverige

Om evenemanget

Biomassa är organiskt material som är biologiskt nedbrytbart – t ex gräsklipp, sjögräs eller matavfall. Allt fler aktörer vill samla in och processa biomaterial för att nyttja dess cirkulära värde som bränsle eller återbruksmaterial, men lagar och bestämmelser kommer ibland i vägen för möjligheterna. Vad säger svensk lag om användning och bearbetning av biobaserat material, och vilka juridiska möjligheter finns idag som gör det möjligt att använda biomassa?

Under seminariet berättar Malmö stad om sina ambitioner att processa gräsklipp ifrån förvaltningen inom projektet Power Bio, och hur de stöter på patrull eftersom gräsklipp kan definieras som avfall.

Advokatbyrån RosholmDell förklarar avfallslagstiftningens utformning, juridiska förutsättningar för att transportera avfall över landsgränsen, och hur verksamhetsutövare och tillståndsmyndigheter kan förhålla sig till avfallslagstiftningen för biomaterial.

Talare från Power Bio presenterar hur de danska förutsättningarna för biomaterial skiljer sig ifrån de svenska.

PROGRAM

09.00 Morgonkaffe och macka

09.20 Presentation av projektet Power Bio

09.30 Utmaningen i att använda klippt gräs i förvaltningen

09.40 Juridiska möjligheter och hinder för att använda och processa biomaterial i Sverige

10.00 Förutsättningarna för biomaterial i Danmark

10.10 Frågor

10.30 Mingel

11.00 Slut

Om Power Bio:

Projektet Power Bio undersöker metoder för att samla in biomaterial för att användas till biogasproduktion, biokolsproduktion eller högvärdiga produkter. Projektet drivs med medel från Interreg ÖKS tillsammans med verksamheter och kommuner i Skåne och Danmark som vill använda restmaterial som resurs. Power Bio bygger vidare på projektet Greater Bio som bland annat tog fram verktyg för inventering av biomassor och deras potential att användas till biokol eller biogas.

Om RosholmDell:

Sedan 2011 har RosholmDell, en fullservicebyrå baserad i Malmö, Helsingborg, Växjö och Kalmar, levererat högkvalitativ användbar juridik. RosholmDells expertis sträcker sig över flera rättsområden, med en särskild styrka inom miljörätt där byråns specialister kombinerar juridisk expertis med djup teknisk förståelse för att leverera integrerade lösningar över byråns breda tjänsteutbud. RosholmDells ambition är att bidra till sina kunders framgång genom att erbjuda skräddarsydda, effektiva lösningar oberoende av ärendets komplexitet.

Dela detta evenemang

bottom of page