top of page

ons 24 nov.

|

Invest in Skåne

BioLyftet

Utbildning för företag som vill börja använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- eller textilprodukter.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
BioLyftet
BioLyftet

Tid och plats

24 nov. 2021 09:00 – 16:00

Invest in Skåne, Dockplatsen 26, 211 74 Malmö, Sverige

Om evenemanget

Vill ditt företag börja använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i era plast- eller textilprodukter? Då har vi utbildningen för er. Under två dagar får ni ökad kunskap om vilka alternativa material som finns och hur de presterar. 

Målet är att ni efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i era produkter.

UTBILDNINGEN OMFATTAR TVÅ DAGAR:

24 november kl. 09.00-16.00 och

13 december kl. 09.00-15.15

PROGRAM 24 NOVEMBER

09.00-09.20 // Välkomna

Vad kommer att ske?

Presentation deltagare

Förväntningar på BioLyftet

09.20-10.00 // Inledning

Omvärldsspaning

Vad är hållbara material?

Terminologi

Möjligheter / Exempel

10.00-10.15 // Inför Workshops

10.15-10.30 // PAUS

10.30-11.30 // WS: Nuläge – Önskat läge: Affär

Var är vi idag? Vart vill vi? Varför?

Vart vill våra kunder? Varför?

Redovisning WS

11.30-12.30 // LUNCH

12.30-14.30 // Biobaserade material: plast, textil, papper

Råvara

Typiska egenskaper

Tillgänglighet

Applikationer

14.30-14.45 // PAUS

14.45-15.45 // WS: Hinder

Vilka är hindren?

Kostnader för övergång till hållbara material

Möjlighet att ändra sin affär?

Redovisning WS

15.45-16.00 // Summering och avslutning

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet och tidigare kursdeltagares erfarenheter.

BioLyftet är initierat av BioInnovation, ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material,  produkter och tjänster. Läs mer på http://www.bioinnovation.se 

Dela detta evenemang

bottom of page