top of page

tors 30 maj

|

Online

Det energismarta samhället

Du får höra om lösningar för att mäta och styra energiflöden genom digitala plattformar och vilken nytta de ger för fastighetsägare och energibolag.

Det energismarta samhället
Det energismarta samhället

Tid och plats

30 maj 2024 09:00 – 10:30

Online

Om evenemanget

Att mäta är att veta. Mätning, styrning, och att testa ny teknik är centralt för att fastighetsägare ska kunna ta tyglarna och lägga grunden för framtidens energismarta byggnader.

Här presenterar vi lösningar för fastighetsägare och energibolag att mäta och styra energiflöden genom digitala plattformar. Lär dig mer om hur beställare på fastighetsbolag och energibolag kan ställa krav på leverantörer och hur modern teknik möjliggör framsteg. Du introduceras även till tekniska piloter som drivs i Sustainable Business Hubs projekt med bl a Kraftringen och E.ON och fastighetsbolagen Eslöv Bostads AB och Svedalahem.

· I projektet e-Flex utvecklas en digital plattform som säkerställer att den mest ekonomiska eller miljövänliga energibäraren (fjärrvärme, fjärrkyla eller el) alltid används. Genom att erbjuda flexibilitet kan fastighetsägare minska sina energikostnader medan energibolaget kan minska behovet av dyr, och ofta smutsigare, spetslastproduktion. Plattformen testas bland annat i Eslöv Bostads ABs fastigheter.

· I projektet Grön omställning i flerbostadshus utvecklar fastighetsbolaget Svedalahem en ny teknisk standard för att detaljmäta och föra samman olika energiflöden i fastighetsbestånd, som kan styras från ett ”kontrollrum”.

· Det nystartade projektet Malmö Energy Lab ska ta fram en systemdemonstrator för hur industrier, energibolag och Malmö stad gemensamt kan utveckla hållbara energilösningar. E.ON kartlägger hur industriaktörer kan bli resilienta och bidra till samhället genom flexibel energilagring.

09.00

Välkommen

Alice Petersson, Sustainable Business Hub

09.05

Introduktion till projekt Sustainable Business Hub arbetar i inom området

Alice Petersson, Sustainable Business Hub

09.10

e-Flex – en del av lösningen mot skapandet av framtidens smarta, flexibla och robusta energisystem

David Edsbäcker, Kraftringen

09.30

Nyttan av en teknikplattform för energi

Ina Solemo, NODA Intelligent Systems

09.40

Hur ökad digitalisering kan vara ett verktyg i energieffektviseringsarbetet

Johan Andersson, Eslöv Bostad AB

09.50

Från byggnad till maskinbygge i stadsautomation

Christian Gillheim, Svedalahem

10.05

Flexibel energilagring för industrier och i staden

Ellen Corke, E.ON

10.15

Frågor

10.30

Slut

Webbinariet arrangeras inom ramen för projekten:

e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi och finansieras delvis av Energimyndigheten

Grön omställning i flerbostadshus och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Dela detta evenemang

bottom of page