top of page

ons 20 nov.

|

Avenue de Miramar 11

Living Lab // Energi och fossilfri mobilitet

Inom ramen för Northern Connections bjuder vi in små och medelstora företag till Living Lab i Bryssel. Företag får träffa två belgiska aktörer och potentiella kunder som letar innovativa lösningar inom smarta energinät och fossilfri mobilitet.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Living Lab // Energi och fossilfri mobilitet
Living Lab // Energi och fossilfri mobilitet

Tid och plats

20 nov. 2019 08:00 – 11:00

Avenue de Miramar 11, Avenue de Miramar 11, 1020 Bruxelles, Belgien

Om evenemanget

LIVING LAB 1 - Smart Mobility Hub: how to connect Blue Gate Antwerp with the CityBlue Gate Antwerp Green Energy Park är ett expertcentra för bl a hållbara energisystem, mobilitet och smarta regioner. Utvecklingen av nästa generations CO2-neutrala fjärrvärmenät är en nyckelkomponent för att realisera omvandlingen till ett koldioxidneutralt samhälle. Här söker man bl a lösningar för att ta fram en teknisk-ekonomisk plan för ett CO2-neutralt energinät för el och värme i Green Energy Park samt den närbelägna industriparken och bostadsområdet intill. Det innebär t ex en teknisk lösning och infrastruktur för fjärrvärmenät, lösningar för dubbelriktade flöden mellan industri och bostadsområde samt lösningar för värmeåtervinning och värmelagring. Man söker även ICT-lösningar för att koppla ihop el och värme, styrning av nätet samt utveckling av självlärande algoritmer och säkerhetslösningar.

Mer information om Living Lab 1 här (pdf)>>

LIVING LAB 2 - CO2 neutral multi energy grid in Green Energy Park in Zellik Blue Gate Antwerp är en klimatneutral industripark reserverad för innovativa företag som tillsammans vill skapa cirkulära flöden både på mikro- och makronivå. Företag etablerade i parken producerar slutprodukter av hög kvalitet parallellt med ett minskat användande av jungfruliga råmaterial. Parken ligger strax utanför Antwerpen och har unika möjligheter för logistik och tillgänglighet. Parken kan nås från vattnet, med kollektivtrafik och från väg. Parkens ambition är att utveckla en mobilitetshub på platsen som stödjer utvecklingen av fossilfria och delade mobilitetslösningar på platsen och i staden.

Man söker bl a infrastrukturlösningar för bränsledistribution, lagring och laddning för flera användare samt hur detta kan göras brandsäkert. Man söker också olika typer av fossilfria fordon och lösningar för att, på sikt, uppgradera hubben med autonoma transporter.

Mer information om Living Lab 2 här (pdf)>>

FRÅGOR Har du frågor om eventet? Kontakta Ben Jorgensen på ben.jorgensen@sbhub.se eller 073-852 80 00. Praktisk information om eventet här (pdf)>>

ANMÄLAN TILL EVENTET HÄR>>

Eventet hålls inom ramen för det EU-finansierade projektet Northern Connections som innefattar sju länder och 21 kluster, företag, städer och regioner kring Nordsjön. Målet med projektet är att få fler företag att delta i och stärka innovationssamarbeten över nationsgränserna inom hållbara lösningar. Läs mer om Northern Connections här >>

Dela detta evenemang

bottom of page