top of page

tis 02 juni

|

Zoom

Webbinarium // Forstår du ikke vad jeg siger?

Språkvetarna Kristian Tylén och Lone Koldtoft ger dig svaret på varför det är svårt att förstå talad danska och hur vi kan underlätta kommunikationen.

Registrering är stängd. Vill du delta, maila direkt till per.flink@sbhub.se
Se andra evenemang
Webbinarium // Forstår du ikke vad jeg siger?
Webbinarium // Forstår du ikke vad jeg siger?

Tid och plats

02 juni 2020 10:00 – 11:15

Zoom

Om evenemanget

Forstår du ikke, hvad jeg siger?

Du är inte ensam, oavsett vilken sida av sundet du är uppväxt på.

Danskt talspråk är svårt och svårigheterna ger flera intressanta konsekvenser. För att lära oss mer om detta har vi bjudit in språkvetarna Kristian Tylén från Århus universitet och Lone Koldtoft från Lunds universitet.

Kristian är lektor vid institut for Kommunikation og Kultur – Kognitionsvidenskab. Avdelningen för Kognitionsvidenskab undersöker människors förmåga att processa information och att förstå och lösa problem. Det är ett tvärvetenskapligt område där bland annat lingvistik ingår. Kristian deltar i projektet ”The Puzzle of Danish” där man undersöker hur danskans speciella ljudstruktur påverkar inlärning och förståelse av danska hos såväl utlänningar som hos infödda. 

Lone är universitetsadjunkt i danska vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Förutom undervisning har Lone bl.a deltagit i Nordplus ”Nätverk för nabosprogsdidaktik” som arbetat för att stärka skollärarnas grannspråkskompetens. Lone har också skrivit läroboken ”En Guttermand. Udtaleövebog i dansk for svensktalende”.

Lone och Kristian berättar om vad som gör danskan speciell och vilka konsekvenser det medför samt hur vi kan underlätta kommunikation i båda riktningar, danska till svenska och omvänt. Vi avslutar med en 20 min fråge- och diskussionsstund.

Om Kristian>>

Om Lone>>

Lones text- och övningshäfte för svenskar som kommunicerar med danskar>> 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Sustainable Business Hub och Altitude Meetings.  Det genomförs inom ramen för projekten FUTURE och Greater Bio  och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. 

Dela detta evenemang

bottom of page