top of page

Framtidens byggmaterial biomassa som innovation

torsdag 4 februari 2021

7:45 fm

11:00

Zoom

Webbinarium med efterföljande workshop om biomassa som byggmaterial.

Framtidens byggmaterial biomassa som innovation

Vi har stängt anmälan. Om du är intresserad av att delta kontakta Per Flink direkt på per.flink@sbhub.se.


INBJUDAN MED INFORMATION OM WORKSHOP OCH PRAKTISK INFORMATION>>


WEBBINARIUM

I interregprojektet Greater Bio arbetar vi i ett antal delprojekt för att öka användningen av biomassa i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak.


I delprojektet Framtidens byggmaterial fokuserar vi på byggindustrin och vill i detta seminarium visa på var vi står idag och på möjliga framtida användningar.


Vi följer upp webbinariet med en workshop för att diskutera vilka möjligheter och hinder som finns för att öka användningen av tång, ålgräs och biokol i byggindustrin. Vi hoppas på öppna och kreativa diskussioner som tar vid där webbinariets presentationer slutar.


Observera att vi har ett begränsat antal platser till workshoppen.


PROGRAM WEBBINARIUM

08.45

Incheckning


09.00

Välkomna

Per Flink, Sustainable Business Hub


09.05

GreaterBio: dansk-svenskt samarbete för att öka användningen av biomassa

tbd


09.15

Vad händer inom området?

Paulien Strandberg-de Bruijn, Tekn. Dr. Avd Byggnadsmaterial, LTH


09.30

Søuld som byggmaterial

Tobias Lund Øhrstrøm, Architect maa // Co-founder & Partner at Søuld


Biobaserade isoleringsmaterial

Oskar Ranefjärd, Avd Konstruktionsteknik, LTH


Biokol i betong

Jonatan Malmberg, Ecotopic


10.30

Sammanfattning


WORKSHOP  (Vi har ett begränsat antal platser till workshoppen.)

Vår tanke är att föra diskussionen i två grupper, där den ena gruppen fokuserar på tång och den andra fokuserar på biokol i betong. Varje grupp kommer att få två frågor att diskutera.


I varje grupp kommer en moderator/sekreterare att skriva ner diskussionen för att sedan presentera i samlad grupp.


Under januari skickar vi ut mer detaljerade frågeställningar.


PROGRAM WORKSHOP

10.40Intro till workshoppens diskussioner

10.50Diskussion i breakout rooms

11.30Redovisning från grupperna och gemensam diskussion

11.50Summering


Seminariet och workshoppen arrangeras inom ramen för projektet Greater Bio och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

bottom of page