top of page

Klimatanpassa nu

onsdag 4 oktober 2023

7:00 fm

10:00

STUDIO, Malmö

Blue Green City Lab arrangerar ett förmiddagsseminarium med fokus på hur fastighetsägare kan implementera blågröna lösningar.

Klimatanpassa nu

Blue Green City Lab bjuder in till slutkonferens för projektet "Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden". Konferensen fokuserar på hur fastighetsägare och städer kan öka implementeringen av blågröna lösningar för att skapa trivsamma miljöer med potential för ekosystemtjänster och samtidigt motverka negativa effekter av det ändrade klimatet.


Vi berättar om goda exempel som kan replikeras och premiärvisar den digitala blågröna systemguiden som gör det lättare för fastighetsägare och andra att matcha problem eller behov med rätt typ av lösning.


Vi berättar också om arbetet med konceptet Urbana Landskapslabbet som skett i samarbete med Malmö stad. Grunden i konceptet är att nyttja ytor som väntar på exploatering för att skapa en plats där blågröna system och produkter kan visas, testas och öka kunskapen kring vilka nyttor de kan bidra med i staden. En blågrön utställning och ett koncept som aktiverar platsen och bidrar med ett rum i staden.


PROGRAM

Frukost


Välkommen


Key note speaker: Mer helhetstänk åt folket!

Framtiden är inte en linjär förlängning av vår dåtid och nutid. Vi står inför ofantliga utmaningar som kräver nya lösningar men verkar kollektivt oförmögna att tänka utanför den box av tankemönster, normer, regler och praktiker som håller oss kvar på en upptrampad stig mot eskalerande problem. Här kommer en presentation som försöker sätta fingret på vad som går snett i samhällets hantering av översvämningsrisk och föreslå hur vi kan komma vidare.

Per Becker, Professor Risk och Hållbarhet, Lunds universitet


Fastighetsperspektiv – implementering av lösningar

- Hinder och möjligheter

- Goda exempel

Partners från Blue Green City Lab


Kaffepaus


Resultat från Blue Green City Lab

- Premiärvisning av den digitala blågröna systemguiden

- Urbana Landskapslabbet

Partners från Blue Green City Lab


Korta nedslag inom det blågröna området

Partners från Blue Green City Lab


Paneldiskussion

Moderator: Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Thomas Randrup, SLU Henrik Aspegren, Sweden Water Research Ludwig Sonesson, Miljöförvaltningen i Malmö stad Cord Siegel, Siegel


Framtiden för Blue Green City Lab


Partners i Blue Green City Lab är:

Scandinavian Green Roof Institute

SLU

IVL Svenska Miljöinstitutet

VA SYD

Sustainable Business Hub


Projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden finansieras delvis av Vinnova och Region Skåne.

bottom of page