Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

Greater Bio är ett projekt där svenska och danska aktörer samverkar för att hitta lösningar på utmaningar inom bioekonomiområdet. Arbetet utgår från biomassor som finns tillgängliga i Öresundsregionen. Vi jobbar i specifika case för att genomföra tekniska tester, utveckla prototyper, göra jämförande samhällsekonomiska analyser och ta fram affärsmodeller. De biomassor som kommer att studeras inkluderar tång, gräsklipp, trädgårdsavfall, matavfall, hampa och andra restråvaror från jordbruket. Det ska också tas fram ett verktyg för kommuner för att värdera hur de bäst kan använda tillgänglig biomassa.

MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG, KOMMUNER OCH AKADEMI I PROJEKTET:

  • Få hjälp att knyta kontakt med projektets partners

  • Utbyta erfarenheter med projekts partners

  • Ta del av projektets resultat

  • Delta i seminarier, workshops och dialoggrupper

I Skåne kommer huvudfokus att ligga på tre case:

TÅNG
Här samlar vi upp erfarenheter från Trelleborgs kommuns tidigare projekt kring biogas och pågående projekt kring biokol. Vi kommer även att hämta in erfarenhet från den danska biogasanläggning där tång används idag. Jämförande analyser, tekniska tester, utveckling av frågor kring insamling och tillstånd och framtagande av affärsmodell för tång kommer att genomföras.

BIOKOL
NSR uppför en pyrolysanläggning i Helsingborg 2020 och med hjälp av projektet ska de tillsammans med ett antal andra aktörer arbeta med att ta fram biokol med olika egenskaper samt prototyper av produkter där biokol används. Även affärsmodeller för biokol ska tas fram.

Rapport: Nuvarande och framtida affärsområden för biokol i Öresundsregionen>>

BYGGMATERIAL
Byggnader står för 30 procent av de globala klimatutsläppen och alltmer fokus läggs på byggmaterial och byggprocess. Inom projektet kommer Lunds universitet att studera och utvärdera olika biobaserade byggmaterial och vi kommer att ha en dialog med kommuner och byggföretag kring dessa material. Vi kommer också att titta på vilka alternativa användningsområden som finns för en del av dessa material, där hampa är speciellt utpekat. Skåne har redan forskning och företag inom hampakalkmaterial, men branschen är ny i Sverige och en affärsmodell kommer att tas fram för en den svenska marknaden.

Mer information om projektet här https://www.gate21.dk/greater-bio

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland samt projektets partners.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn: 076-109 46 92

Svenska partners:

Sustainable Business Hub

NSR

2050 Consulting

Biond

Kommunförbundet Skåne

Trelleborgs kommun

Lunds universitet

 

Danska partners:

Gate21 (projektledare)

Roskilde universitet

Lejre kommun

Odsherrad kommun

Business Lolland-Falster

Bofa

Biotrans

EC Network

greater_bio_logotyp.png

Greater Bio