top of page
Logotyp Interreg Baltic Sea Region och EU-flagga

GreenIndustrialAreas

Projektet syftar till att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser från industrier och företag. Vi arbetar med innovativa lösningar för industriområden och företagsparker. När industrier är placerade nära varandra kan vi hitta synergier för mer förnybar energi och energieffektivisering.

 

I dag finns stora kunskapsskillnader i Östersjöområdet kring vilka tekniska lösningar som finns för att minska klimatpåverkan. Därför kommer vi i projektet att samla expertis och kunskap i en verktygslåda för att underlätta för industrier och företag att hitta lösningar som passar var och en.

 

Vi kommer också att utveckla en möjlig transnationell standard för certifiering av gröna industriområden och företagsparker som strävar efter att bli klimatneutrala.

 

Efter projektets slut kommer kommuner att ha en vägledning i hur de själva kan arbeta med industri- och företagsparker för att de ska minska sin klimatpåverkan. Med certifieringen kan man dessutom visa upp goda exempel på industri- och företagsparker som minskat sin klimatpåverkan och som kan tjäna som inspiration för andra.

Partners i projektet kommer från Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland.

Läs mer här på projektets webbsida.

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Baltic Sea Region.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

Partners:

 • Sustainable Business Hub (SE)

 • Ministry of Economy, Infrastructure, Tourism and Labour Mecklenburg-Vorpommern (DE)

 • Corporation for Regional Participation and Climate Protection mbH (DE)

 • Kalundborg Symbiose (DK)

 • Kalundborg Kommune (DK)

 • Regional Council of Central Finland (FI)

 • City of Jyväskylä (FI)

 • Lithuanian Innovation Centre (LT)

 • Zemgale Planning Region (LV)

 • Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (LV)

 • Podlaska Regional Development Foundation (PL)

 • + ytterligare 9 associerade organisationer från Danmark, Finland, Polen, Sverige och Tyskland

bottom of page