top of page

Håkan Rosqvist

Foto på Håkan Rosqvist

Håkan Rosqvist
Projektledare
Tfn: 0734-38 74 55
E-post: hakan.rosqvist@sbhub.se

Håkan är anställd på Sustainable Business Hub sedan 2018. Han är Teknologie doktor med mångårig erfarenhet av tillämpad FoU och innovation i trippel helix-samarbeten. Håkan har varit regionchef på ett nationellt forskningsinstitut och FoU-chef på ett kommunägt avfallsbolag.

 

Håkan har under lång tid varit verksam inom miljöområdet med kärnkompetens inom avfallshantering och förorenade områden. Under senare år har han jobbat mycket med affärsmodeller och varit engagerad inom klimatanpassningsområdet och i projekt som rör biokol. Han har stor erfarenhet av att initiera och driva nationella och internationella forsknings- och innovationsprojekt.

bottom of page