Jenny Bengtsson

jennybengtsson-1.jpg

Jenny Bengtsson
Projektledare
Tfn: 076-610 05 30
E-post: jenny.bengtsson@sbhub.se

Jenny arbetar med uppdraget Smart City Sweden och det interregionala projektet LowTemp. Hon har en akademisk bakgrund som biolog och är forskarutbildad i mikrobiologi. Jenny har arbetat i privat sektor inom life science samt i olika trippelhelix-sammanhang och forskningsnära organisationer. Hon har erfarenhet som projektledare inom life science och från offentliga organisationer som Serviceförvaltningen i Malmö Stad samt varit affärsutvecklare på Region Skånes innovationsbolag.