top of page

Jenny Bengtsson

Porträtt Jenny Bengtsson

Jenny Bengtsson
Projektledare
Tfn: 076-610 05 30
E-post: jenny.bengtsson@sbhub.se

Jenny arbetar med användning av kommunala biomassor i projektet PowerBio, affärsmodeller och biokol i Rest till bäst och med marknadsdialog och innovations upphandling i  BRINC.Hon har en akademisk bakgrund som biolog och är forskarutbildad i mikrobiologi. Jenny har arbetat i privat sektor inom life science samt i olika trippelhelix-sammanhang och forskningsnära organisationer. Hon har erfarenhet som projektledare inom life science och från offentliga organisationer som Serviceförvaltningen i Malmö Stad samt varit affärsutvecklare på Region Skånes innovationsbolag.

bottom of page