top of page
Logotyp Malmö Energy Lab
Logotyp Vinnova

Malmö Energy Lab

Malmö Energy Lab har två syften, att förse industrierna med en säker och hållbar energiförsörjning och att industrierna blir komponenter i det framtida energisystemet och bidrar till samhället när det behövs. För att nå dit krävs ny teknik kombinerat med befintlig teknik och att beteenden kring energianvändning förändras.

 

I Malmö Energy Lab kommer energilagrings- och flexibilitetslösningar att testas av och i industrierna i projektet, för att skapa ett energisystem som är mer hållbart och mindre sårbart. Tidigare har enskilda industrier satsat på lösningar som stärker deras verksamhet, i Malmö Energy Lab utforskas hur enskilda lösningar tillsammans kan stärka energisystemet.

Projektpartnerna planerar för fyra olika tester:

 • Reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS)

 • Batterilösning hos industri för resiliens och systemnytta

 • Installation för ökad elproduktion – Quench boiler

 • Restgas och restvärme till el genom stirlingteknik

 

För att skapa ett så bra energisystem som möjligt behöver man, redan innan en lösning implementeras, veta hur den påverkar energisystemet. I projektet kommer därför digital modellering att utvecklas som visar hur lösningarna kan användas på bästa sätt, samt skalas upp.

Malmö Energy Lab bygger vidare på projektet Energihamnen och utgår från ett missionsorienterat arbetssätt.

 

Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

Partners:

 • Sustainable Business Hub (projektledare)

 • E.ON

 • Malmö stad
 • Orion
 • Region Skåne
 • RISE
 • SYSAV
 • TePe
 • TEXEL
 • Uniper
bottom of page