top of page
Logotyp Circular Ocean Plastic och Interreg South Baltic

Circular Ocean-bound Plastic (COP)

Den akuta frågan om plastföroreningar i havet orsakar allvarliga konsekvenser globalt. Det påverkar det marina livet och den biologiska mångfalden allvarligt genom att vattenlevande organismer exponeras för giftiga ämnen, trasslar in sig i plast och förtär den. Projektet Circular Ocean-bound Plastic (COP) fokuserar på att ta itu med problemet i södra Östersjöområdet.

Den främsta utmaningen vi står inför när det gäller problemet med plast i havet är frånvaron av ekonomiska incitament för insamling och återvinning av plastavfall från källor som i slutändan leder till havet. Plastavfall som hamnar i floder och kanaler bryts ner när det exponeras för UV-ljus och saltvatten. Nedbrytningen påverkar ytan på plastavfallet, vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att kategorisera plasttypen och försvårar därmed återvinningen. Att samla in plasten närmare källan underlättar återvinningen.

Huvudmålet med projektet är att identifiera problem och möjligheter kring insamling, återanvändning och återvinning av plastavfall. För att nå målet planerar vi att samarbeta med små och medelstora företag verksamma i regionen, miljöorganisationer, forskningsinstitutioner, universitet och maritima kluster. Genom att arbeta tillsammans siktar vi på att identifiera eller utveckla innovativa lösningar som inte bara underlättar insamling och återvinning av makroskräpplastavfall utan också uppmuntrar organisationer och städer i södra Östersjöregionen att använda dem.

 

Projektet finansieras av Interreg South Baltic och projektets partners.

Kontaktperson:
Jenny Bengtsson

Projektledare
e-post: jenny.bengtsson@sbhub.se
tfn: 076-610 05 30

Partners:

  • Sustainable Business Hub (SE)

  • Clean (DK) (projektledare)

  • The Foundation Plast Center Denmark (DK)

  • Ocean Plastic Forum (DK)

  • Leibniz Institute for Baltic Sea Research (DE)

  • University of Rostock (DE)

  • University of Gdansk (PL)

  • Gdansk Water Foundation (PL)

  • City of Gdansk - Gdansk Sports Center (PL)

bottom of page