top of page

Per-Johan Wik

Porträtt Per-Johan Wik

Per-Johan Wik
Projektsamordnare
Tfn: 073-334 76 33
E-post: per-johan.wik@sbhub.se

Per-Johan arbetar som projektsamordnare med projektutveckling, förvaltning av vår projektportfölj och även som projektledare. Per-Johan arbetar som projektledare främst i våra energirelaterade projekt och är projektledare för Energihamnen, Energy Equilibrium, Power Bio och PV4All. Han har tidigare arbetat med koordinering av större EU-projekt, till exempel Energibyggare (BUILD UP Skills), och har en bakgrund i arbete med kommunal energiplanering.

 

Han har i grunden en examen i miljöstrategi från Lunds Universitet och har genomfört flera utbildningar i projektledning och utveckling av EU-projekt.

bottom of page