top of page

Återbruksverkstäder i Lund har ökat intresset för reparationer


Att återbruka och reparera har seglat upp som viktiga delar i ett cirkulärt samhälle. I Lund har invånarna de senaste åren kunnat reparera och uppdatera kläder, möbler och annat i Fixa Tills två återbruksverkstäder, en på Norra Fäladen och en på Linero. Lokalerna har inrymt både träverkstad, målarverkstad och syateljé. Verktygen har varit gratis att använda och personal har stöttat och gett tips och råd både kring hur man gör när man reparerar och hur man kan tänka kring hållbarhet.


- Syftet med Fixa Till har varit att sprida kunskap om återbruk och hållbar konsumtion för att få fler att ändra sitt beteende och reparera istället för att köpa nytt, berättar Matilda Öhgren, en av dem som drivit Fixa Till.


Fixa Till har erbjudit verktyg, utrymme, kunskap och en mötesplats Vid starten av satsningen ringde man upp invånare i området och frågade om de reparerade saker som gått sönder. 60 procent svarade nej. Skälen till det var brist på tid, verktyg, utrymme och kunskap om hur man gör. Fixa Till har kunnat erbjuda både verktyg, utrymme och kunskap. Och en gemenskap. Lokalen på Fäladstorget har blivit en mötesplats som stärkt gemenskapen i området. Studenter och äldre tillhör de mest frekventa besökarna. De äldre är Matilda särskilt glad över att de nått eftersom den gruppen reparerar mindre än andra, enligt telefonintervjuerna.


Reparera är enkelt och du sparar pengar Sammanlagt har mer än 1000 reparationer gjorts i de två verkstäderna. Det motsvarar minskade koldioxidutsläpp om 9,2 ton. Intresset för verksamheten har varit stort. Man har tagit emot flera studiebesök och haft välbesökta workshops kring återbruk och avfallsförebyggande. Och det har gett resultat:


- Genom den enkät vi gjorde halvvägs in i projektet fick vi veta att fler har börjat tänka på återbruk och miljö efter att de fått kännedom om Fixa Till. Vi har bidragit till en förståelse för hur mycket man kan spara om man lagar och hur enkelt det faktiskt är. Den som kommit in genom dörren till oss har börjat tänka att ”jag kan laga den saken, och den saken”, förklarar Matilda.


Miniverkstad på lådcykel har skapat nyfikenhet För att ytterligare uppmärksamma återbruk byggde personal på Fixa Till, UpCykla, en rullande återbruksverkstad, en miniverkstad på en lådcykel. UpCykla besökte flera platser i Lund och möttes av många nyfikna Lundabor.


- Intresset kring cykeln har varit stort. IKEA Circular har hört av sig för att fråga om den går att hyra. Och de är inte ensamma, flera föreningar har hört av sig. Som det ser ut nu kommer UpCykla att stationeras på Linero och kanske kommer den att hyras ut när pandemin minskat och samhället öppnats upp i större utsträckning igen.


UpCykla utanför Fixa Till på Norra Fäladen. Reparation på symaskin.


Verkstäderna fortsätter Fixa Till har under 2018-2020 delvis finansierats genom projektet FUTURE. Den finansieringen är slut men Fixa Till fortsätter på annat sätt. På Norra Fäladen utökar Ugglans secondhand sin verksamhet med en ny butiksdel i tidigare Fixa Till-lokalen. En verkstadsdel kommer fortsatt att husera i mindre skala i Fixa Tills tidigare träverkstad. De kommer också att ha en skräddare på plats i en del av butiken, något som boende har efterfrågat. Även återbruksverkstaden på Linero fortsätter att hålla öppet med bemanning från Lunds Fontänhus.


Båda återbruksverkstäderna stöttas av det kommunala bostadsbolaget LKF. Lineros verkstad drivs av Lunds Fontänhus och stöttas också av Lunds Renhållningsverk, Emmaus Lund och Socialstyrelsen.留言


bottom of page