Projekt

Sustainable Business Hub driver flera projekt med målet att öka konkurrenskraften och exporten för medlemsföretagen. De exportinriktade projekten kan antingen vara generella och rikta sig till alla miljöteknikföretag eller kan de vara specifika för ett visst område.

 • Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

  Projektet Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne kommer under 2019 att arbeta med att sätta strukturer och ramar för ett lån…

  Läs mer
 • Blue Green City Lab

  I projektet ska företag som arbetar med grönblå lösningar kunna testa sina produkter och få prestandan verifierad. Produkter som kan komma att testas…

  Läs mer
 • EC2i

  Projektet har som mål att utveckla konkreta partnerskap med mellanhänder i Kina och USA för att hjälpa små och medelstora företag, SMEs, in på dessa marknader.

  Läs mer
 • FUTURE

  I projektet ska framtidens nya smarta energi- och resurssystem utvecklas.

  Läs mer
 • Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator

  Projektet Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator erbjuder start-ups och mikroföretag tjänster för att hjälpa dem att växa. I projektet ska b…

  Läs mer
 • Greater Bio

  Greater Bio är ett projekt inom bioekonomi. Svenska och danska partners jobbar med frågor som biogas, biokol och biobaserade byggmaterial. Vi jobbar med specifika case för att genomföra tekniska tester, utveckla prototyper och ta fram affärsmodeller. Biomassor som kommer att studeras är bl a tång, gräsklipp, trädgårdsavfall, matavfall, hampa och andra restråvaror från jordbruket.

  Läs mer
 • LowTEMP

  Projektet syftar till att ta itu med utmaningar för införandet av fjärrvärmesystem med låg temperatur i östra Baltic Sea Region.

  Läs mer
 • Northern Connections

  Northern Connections ska skapa samarbeten mellan klustren i de Nordsjöländerna för att stärka klustrens kapacitet. Genom Northern Connection ska fler…

  Läs mer
 • Rest till bäst – Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

  Syftet med projektet är att omvandla organiska restprodukter till en kommersiell produkt, biokol. Genom att använda pyrolysteknik får vi ett biokol m…

  Läs mer
 • Smart City Sweden

  Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform som lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internat…

  Läs mer
 • Urban Baltic Industrial Symbiosis

  Urban Baltic Industrial Symbiosis fokuserar på att utveckla industriell symbios så att restvärme och andra restprodukter som i dag går till spillo, k…

  Läs mer
 • Avslutade projekt

  Avslutade projekt