PROJEKT

Sustainable Business Hub medverkar i ett flertal innovationsprojekt med målet att skapa medlemsnytta genom att öka konkurrenskraften hos våra medlemsföretag. I våra exportinriktade projekt fokuserar vi på att hjälpa våra företag till en internationell marknad.

Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2020 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED