top of page

Blågröna systemguiden hjälper dig välja rätt lösning

Blågröna systemguiden hjälper dig som fastighetsägare eller kommun att välja rätt blågröna lösning för just dina behov.


Har du ett tak, en vägg eller en markyta? Vilken huvudsakliga nytta är du ute efter? Välj och få förslag på lösningar som passar dina förutsättningar. 16 olika kriterier bedöms för varje lösning, alltifrån vattenfördröjning, kolinlagring, bullerdämpning och biologisk mångfald till fysisk hälsa och matproduktion.


På webbsidan hittar du också exempel på genomförda installationer. https://demo.bluegreencitylab.seGuiden är framtagen av Blue Green City Lab i projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden (IBGL). Ingående organisationer i Blue Green City Lab är Scandinavian Green Roof Institute, IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU, VA SYD och Sustainable Business Hub. Projektet IBGL finansierades av Vinnova, Region Skåne och ingående partners.Comments


bottom of page