top of page

Blue Green City Lab testar substrats påverkan på träds rottillväxt


Testbädden Blue Green City Lab är i gång med sitt andra test. På Stångby plantskola har 21 träd planterats i tre olika substrat; torvjord, ett lättviktssubstrat samt ett lättviktssubstrat laddat med biokol.

Om ungefär ett år kommer SLU att göra den första mätningen av rottillväxt och stresstålighet. I dag planteras i princip alla träd på plantskola i torvjord för att senare ofta planteras ut i någon form av lättviktssubstrat i staden. Med testet vill vi undersöka om trädet mår bättre av att planteras i samma typ av substrat redan på plantskolan.

När testet och utvärderingen är klar kommer träden att planteras ut i Malmö stad.

Våra oberoende experter kommer också att mäta och utvärdera de gröna väggar som satts upp på P-huset Anna och P-Huset Godsmagasinet, i Malmö. IVL, SLU och Malmö stad mäter färskvattenanvändning, fukt och temperatur i jorden i panelerna, temperatur framför panelerna, buller, biologisk mångfald och utseende.

I takt med att Sverige kommer att drabbas av mer nederbörd och fler skyfall kommer lokala blågröna lösningar som fördröjer dagvatten att bli mer och mer viktiga. Här kommer Blue Green City Lab in i bilden. Vi jobbar för att matcha byggherrar och fastighetsägares behov av blågröna lösningar med företag som levererar dessa.

Läs mer om Blue Green City Lab och de case som vi arbetar med på https://bluegreencitylab.se

Följ vårt arbete och var med och diskutera på LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8887587

Comments


bottom of page