top of page

CIA ger startups goda chanser till dialog eller avtal med storföretag

Efter ett år och en slutförd omgång av acceleratorprogrammet Cleantech Incubator Accelerator (CIA) är vi glada att kunna redovisa goda resultat för företag som deltagit. Sex företag har gått vidare i dialog, eller har skrivit avtal med Arla Foods, Alfa Laval eller Tetra Pak. Sustainable Business Hubs medlem Mycorena landade en investering på 1,2 miljoner euro under resans gång.


Som en del av affärsprocessen organiserades Corporate Day och Startup Day. Under Corporate Day berättade ARLA Foods, Tetra Pak och Alfa Laval om deras verksamheter, hållbara mål och förväntningar. Detta var mycket viktigt eftersom det i hög grad bidrog till att sätta rätt förväntningar mellan startups och storföretagen från början. Startup Day var dagen då intresserade startups pitchade för storföretagen i online-möten. 30 möten hölls och på 27 av dessa deltog minst en representant från ett storföretag, minst en representant från en startup och minst en mentor från partnerskapet. Dagen får anses vara en stor succé: sex startups är i fortsatt dialog eller har skrivit avtal med något av storföretagen. Sustainable Business Hubs medlem Mycorena har under vägen fått en investering på 1,2 miljoner euro.


Nästa omgång startar senare i höst och fokuserar på hållbart byggande. 26 företag har sökt till programmet och nu startar arbetet med att välja ut vilka som kommer att få delta denna gång.


Projektet pågår t o m våren 2022. Ytterligare minst en omgång av acceleratorprogrammat kommer att genomföras. Du som vill veta mer kontaktar Anna Tibbelinanna.tibbelin@sbhub.se


Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
Comments


bottom of page