top of page

Ekolutions hampafiberisolering EPD-certifierad

Uppdaterat: 16 dec. 2020

Ekolution är en av Sustainable Business Hubs medlemmar som jobbar med Industrihampa. De fick nyligen sin flaggskeppsprodukt, Ekolution® Hampafiberisolering, EPD-certifierad. Vi ställde några frågor till Remi Loren på Ekolution om vad EPD:n betyder och hur framtiden ser ut för företaget och hampabranschen.(Henrik Jacobsson, Naib Woldemariam och Remi Loren)Beskriv Ekolution på fem rader, vilka är ni?

Ekolution är ett ungt, innovativt greentechbolag, startat av tre entreprenörer vilkas mål är att i alla projekt och i alla steg tänka miljö- och klimatpåverkan. Vi tillverkar och säljer hållbara biobaserade byggmaterial och byggsystem som är CO2-negativa, energieffektiva och hälsosamma för både byggnad och människa.


Ni har nyss blivit EPD-certifierade. Vad betyder det och vad betyder det för er?

EDP är en internationell miljövarudeklaration som redovisar miljöpåverkan från en produkt, i vårt fall Ekolution® Hampafiberisolering, över hela dess livscykel. Marknaden har länge efterfrågat att vi verifierar industrihampas klimatpåverkan. Därför beslöt vi oss för att göra denna stora satsning och ta fram vår EPD.


Att vi blivit EPD-certifierade gör det möjligt för oss att redovisa vår produkts miljöpåverkan på ett verifierat, trovärdigt och transparent sätt världen över. För oss är detta också ett stort steg in på den kommersiella marknaden, för att underlätta för våra kunder att verifiera informationen och deras klimatpåverkan.


Vad kan du berätta om resultatet?

Hampafiberisoleringen från Ekolution binder mer koldioxid i materialet än vad som släpps ut under hela tillverkningsprocessen från frö till färdig produkt. -44 kgCO2/m3 bunden koldioxid finns i materialet. Det är en fantastisk egenskap! Ekolution® Hampafiberisolering har väldigt god klimatpåverkan och det är mycket få material som kan konkurrera med detta.


Hur ser du på framtiden för hampa som byggmaterial?

Potentialen för industrihampa som byggmaterial är jättestor, hampa är framtiden. Det är ett fantastiskt byggmaterial som inte bara är CO2-negativt men även hälsosamt, energieffektivt och lätta att arbeta med vid klimatsmarta renoveringar och nyproduktion. Industrihampa som byggmaterial är ett innovativt, nygammalt material som kommer att spela en stor roll för att vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart och cirkulärt materialflöde och nå klimatmålen inom bygg- och fastighetsbranschen.


Vi ser en ökad efterfrågan av klimatsmarta isoleringsmaterial vid renovering och nyproduktion som har låg påverkan på klimatet. Här är hampafiberisoleringen ett riktigt bra alternativ.


Vad är Ekolutions nästa steg?

För oss är det att utveckla våra produkter och presentera fler innovativa, klimatsmarta byggmaterial och produkter av industrihampa. En annan milstolpe är att Ekolution nu är med i flera storskaliga projekt! I Malmö ska det första parkeringshuset av trä och hampafiberisolering byggas ute vid Sege Park och vi har fått möjligheten att leverera vår hampafiberisolering dit vilket är ett stort steg för oss. Sen jobbar vi med flera spännande miljöprojekt som flerbostadshus, äldreboende, ekobyar, förskolor, sjukhus mm. Så ett spännande 2021 väntar runt hörnet!


Om du skulle få önska dig 1 sak av någon, vad skulle det vara och av vem skulle du önska det?

Svårt att pin-pointa någon specifik men jag skulle nog säga en stor aktör i byggbranschen. Jag skulle önska att någon stor spelare sticker ut hakan och är först med att bygga med hampafiberisolering och hampakalk. Ett företag som också tänker ekologi, inte bara ekonomi. Vi behöver pionjärer som vågar ta steget! The time is now!

Commenti


bottom of page