top of page

Ekosystemtjänster och önskemål från boende i fokus när MKB rustar upp innergård

På en innergård i närheten av Möllevångstorget i Malmö har MKB bestämt att utemiljön ska rustas upp. Till sin hjälp har de Eskil Mattsson på IVL som ska ta fram ett förslag på hur man kan förbättra ekosystemtjänsterna* på platsen. Uppdraget är en del i Blue Green City Lab.


I dag är innergården en ogästvänlig plats fattig på grönska och trevliga ytor att umgås på. Det saknas utrymme för barnen att leka på och den mesta ytan är hårdgjord. Både de boende och MKB är överens om att något behöver göras.

Boende önskar sociala ytor och grönska

Vid två tillfällen har MKB träffat de boende och lyssnat på vad de vill ha. Ungefär hälften av dem har varit med vid mötena.


- De vill ha sittyta, lekyta, en permanent grill och mer grönska, säger Linnea Wettermark, miljöutvecklare på MKB, som visar gården för Eskil och pekar ut förändringar de pratat om. På platsen för en gles rabatt förklarar Linnea att de boende vill ha ett träd med bänkar runtom.


- Det finns inte mycket ekosystemtjänster på innergården i dag men det kan bli, säger Eskil och tittar sig omkring. Det finns stor potential.


Gården intill visar hur det kan vara

På MKBs gård intill ser det helt annorlunda ut. Här finns stora träd, mängder av krukor med växter, ett lusthus med grönt tak och genomtänkt struktur för social samvaro. Kontrasten är stor. Tio meter emellan men två helt olika innergårdar. Miljön inbjuder till att sätta sig ner, ta en kopp kaffe och umgås.


- Vår förhoppning är att tillsammans med de boende skapa något liknande, säger Linnea.


- Den sociala biten är viktig, säger Eskil. Man måste göra en avvägning av vad de boende vill och hur mycket ekosystemtjänster som kan rymmas på ytan.


Allt på plats till nästa sommar

Det fysiska arbetet med gården startar i höst så att allt är på plats inför våren och sommaren nästa år. De boende kommer att bjudas in att vara med när man kör igång.


Bilder över gården som ska rustas upp till vänster och bilder på gården intill till höger.


*Ekosystemtjänster är naturnyttor som naturen ger människan. En ekosystemtjänstanalys kartlägger vilka ekosystemtjänster som finns på plasten. Analysen ger ett underlag vilka ekosystemtjänster som det finns brist eller underskott på samt vilka ekosystemtjänster som kan utvecklas som är särskilt önskvärda för innergården.


Blue Green City Lab är ett projekt som delvis finansieras av Vinnova. Läs mer om projektet på https://bluegreencitylab.seComments


bottom of page