top of page

Från bronscertifiering till silvercertifiering

PRESSMEDDELANDE


Sustainable Business Hub har fortsatt att kvalitetssäkra sin verksamhet och har höjt sig från bronsnivå till silvernivå för klusterorganisationer. Certifikatet, Cluster Management Excellence Label Silver, har delats ut efter en utvärderingsprocess av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).


- Vi är mycket nöjda och glada över att ESCA bedömer att vi förbättrat oss i vårt sätt att främja ekonomisk tillväxt inom smarta hållbara städer genom att utnyttja innovation och affärspotential i regionen. Vi känner själva att de förbättringar vi har gjort gör att vi ger större värde åt våra medlemmar och regionen i stort., säger Håkan Rosqvist, VD för Sustainable Business Hub.


I en flerstegsprocess med särskilt fokus på Sustainable Business Hubs olika medlemmar, aktivitetserbjudanden och strategi, samt framgångshistorier har en expert på klustercertifiering bedömt styrkor och svagheter.


- Det är oerhört värdefullt att få en extern bedömning av vårt arbete och få nya perspektiv på hur vi skapar än mer tillväxt för våra medlemmar och vår region inom Smarta Hållbara Städer, fortsätter Håkan Rosqvist. Ett viktigt steg för oss under hösten kommer att vara att engagera medlemmarna ännu mer i strategiarbetet.


Sedan 2009 har European Cluster Excellence Initiative (ECEI), initierat av EU -kommissionens Generaldirektorat för näringsliv, arbetat för att utveckla metoder och verktyg för att stödja klusterorganisationer i deras arbete med att driva nätverk och kluster. Certifieringen syftar till att analysera och ange förbättringsförslag för klustrens arbete för att främja ekonomisk tillväxt.


Certifikaten delas ut av ESCA på uppdrag av ECEI.


För mer information, kontakta:

Håkan Rosqvist, VD tfn: 0734-38 74 55 e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se


Anna Tibbelin, projektledare tfn: 072-356 80 00 e-post: anna.tibbelin@sbhub.se

bottom of page