top of page

Inbjudan till projekt om innovationsupphandling

Nu är det dags att anmäla sig till BRINC - En möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen mot hållbara och cirkulära lösningar


Den första träffen är digital och äger rum den 20:e april kl. 10.00-11.30.

Tillhör du en organisation som vill påverka samhällsutvecklingen mot hållbara och cirkulära lösningar? Då är det dags att anmäla sig till BRINC-projektet (Brokering Cross-border Innovation through Clusters). I dagsläget vänder vi oss främst till offentliga organisationer men även som SME kommer det att finnas möjlighet att delta.

Projektets mål

Projektet syftar till att underlätta för offentliga organisationer att tidigt få del av små och medelstora företags innovationskraft genom att ge stöd och hjälp i hela innovationsupphandlingsprocessen. Inom projektet arbetar vi över EU:s landsgränserna för att kunna ta del av de ledande innovations-ekosystemen i Europa och för att hjälpa ambitiösa offentliga organisationer att genom ökad användning av innovationsupphandling driva på en hållbar och cirkulär ekonomi.


Vad får man?

Tillgång till ett internationellt nätverk av offentliga organisationer som kommer att dela kunskap om innovationsupphandlingar men också - i den mån det är möjligt - genomföra upphandlingar. Utgångspunkten är deltagande organisationers behov och att hitta nya hållbara innovativa lösningar. Det ingår både digitala och fysiska nätverksaktiviteter och träffar.


Så här kan ni delta

Det finns tre olika nivåer på engagemang i projektet. Viktigt är att deltagarna ni skickar har ansvar för upphandlingar och har mandat att påverka i organisationen (t ex upphandlings/inköps-chefer/ansvariga i kommunen). De tre nivåerna man kan delta på är:

  1. Lead buyers –”Ledande upphandlare” – Ni får ta del av allt vi har att erbjuda med sikte på att lyckas genomföra en innovationsupphandling under projekttiden. Vi hjälper då till i hela upphandlingsprocessen från behovsanalys till marknadskonsultation och formulerandet av upphandlingsunderlag.

  2. Follower buyers- ”Följande upphandlare” – Ni tar rygg på de Ledande upphandlarna och kan komma att ta efter deras upphandling i ett senare skede. Ni får då också vara med och ta del av marknadsdialogen.

  3. Learning buyers – ”Lärande upphandlare” – Ni är med i nätverket och är med på nätverksaktiviteterna för att lära er mer om innovationsupphandlingsprocessen.

Länk till anmälan hittar ni här. Det är viktigt att ni, efter att ni fyllt i formuläret, också skapar er profil på vår nätverksplattform som ni hittar länk till i slutet av formuläret.


留言


bottom of page