top of page

Meeting Point Urban Magma: Urban Innovation


15 maj bjuder vi på en heldag där vi djupdyker i innovationer och samarbeten kopplade till de hållbara, urbana försörjningssystemen såväl internationellt, nationellt, regionalt som lokalt här i Malmö.

Under förmiddagen kommer vi att fokusera på hur vi skapar de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vilken typ av samverkan som behövs för att hitta gemensamma lösningar på stadens utmaningar.

Vi kommer också att titta närmare på Malmös innovationssystem för smart och hållbar stadsutveckling samt få en presentation av Malmös testbäddsområden.

Eftermiddagen får du som deltagare designa som du vill genom att välja fritt mellan sex olika workshop-tema: Framtidens kuststad, Hållbart byggande, Framtidens energi, Områdesutveckling, Den täta blågröna staden och Delning och cirkulär ekonomi. Workshopsen arrangeras av testbäddar och utvecklingsprojekt i Malmö.

Var? STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

När? Onsdag 15 maj kl. 09.00-17.00

Läs mer och anmäl dig via www.malmo.se/urbaninnovation

Samtidigt på Studio arrangerar World Maritime University och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdagen. Lunch och prisutdelning av Stora Innovationsdagens ungdomspris sker gemensamt.

Varmt välkommen!

Comments


bottom of page