top of page

Mikroorganismer och växter renar avloppsvatten

Uppdaterat: 31 aug. 2022


I Sverige finns ungefär 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, alltså avlopp som inte är kopplade till kommunala reningsverk. Är du en fastighetsägare som är intresserad av en långsiktig, lättskött lösning utan kemikalier kan Alnarp Cleanwater Technologys bioreningsverk vara ett alternativ. Den närmaste tiden kan nyfikna besöka anläggningar i Viken och Båstad.


Den traditionella lösningen för enskilda avlopp är en trekammarbrunn med en infiltrationsbädd. En lösning som kom något senare är olika typer av minireningsverk med kemikalier. Lars Hultman, VD för Alnarp Cleanwater Technology, menar att deras bioreningsverk, till skillnad från dessa lösningar, är en långsiktigt hållbar lösning. Den bygger på att mikroorganismer och växter renar vattnet och är estetiskt tilltalande med sina 1-2 meter höga växter.


- Vårt system har helt naturliga reningsprocesser och sköter sig självt. Jag brukar säga att det är som en två mil lång paketerad skogsbäck. Systemet är framtidssäkrat på så sätt att det är visat att det renar både läkemedelsrester och hormoner*. Vi har också ett tillägg för att ta hand om fosfor om man har krav på det på grund av hög skyddsnivå. Fosforn kan då också återföras till åkermark, förklarar Lars Hultman.


Visningar:

· 14 september i Båstad

· 16 september i Viken


Mer information om visningarna hittar du på https://alnarpcleanwater.se/aktuellt.


Comments


bottom of page