top of page

Växtlådor med olika typer av vattenmagasin testas


Ytterligare ett case är i gång i Blue Green City Lab. Utanför Scandinavian Green Roof Institute har två växtlådor med speciellt innehåll satts upp för test och utvärdering.


Växtlådorna bygger på en idé från projektet Biodivercity som White arkitekter i Malmö har vidareutvecklat. De båda lådorna har olika lösningar för vattenmagasinering som syftar till att både reducera dagvatten och få växter som trivs och ser bra ut. Målet med caset är att undersöka hur vattenmagasinen fungerar i drift och hur de olika systemen påverkar växterna.


I stället för att använda sig av ett bevattningssystem med kranvatten är tanken att lådorna, vid användning i skarpt läge, ska förses med regnvatten från närliggande tak. I caset kommer vi dokumentera vattenbehov vilket kan användas för att beräkna hur stor takyta som krävs för en växtlåda.

Detta kommer att mätas:

  • Fuktighet i jorden

  • Vattennivå i magasinet

  • Temperatur i jorden

  • Hur växterna mår

  • Vattenåtgång

Läs mer om fler case på Blue Green City Labs webbsida>>

留言


bottom of page