top of page

Virtuoser på optimering av energiproduktion

En kort beskrivning av vad Energy Opticon gör är att de optimerar energiproduktionen ekonomiskt och miljömässigt för energibolag med hjälp av en programvara som heter Energy Optima 3. Ju bättre inmatade indata reflekterar verkligheten i energisystemets alla delar och ju mer man använder programvaran som en del av sina arbetsrutiner för produktionsplanering, desto bättre noggrannhet i resultaten får man.

Ett energibolag som installerar Energy Optima 3 för första gången minskar sin rörliga produktionskostnad med minst 5-15 procent, förklarar Moa Dahlman Truesdale, CFO på Energy Opticon. Även utsläpp av CO2 minskar rejält.


Mycket att ta hänsyn till för ekonomisk optimering

Det finns mycket att ta hänsyn till för ett energibolag som vill hitta det optimala sättet att driva sitt totala energisystem på för att nå t ex lägsta möjliga kostnad eller mesta möjliga klimatnytta. Du behöver veta aktuellt och framtida elpris på marknaden, hur mycket el från vind och sol du kan förvänta dig, hur mycket annan energiproduktion som finns tillgänglig och hur mycket och när kunderna konsumerar energi.


Alla delar i energisystemet tas med i beräkningarna

Energy Optima 3 jobbar med totaloptimering av integrerade energisystem, det betyder att alla delar i energisystemet tas med i optimeringsberäkningarna – allt från produktionssidan, till fjärrvärmenätet ända ut till konsumenterna och över på elhandelssidan. Optimering av produktion av vätgas med elektrolys finns det också funktioner för, samt möjlighet att göra scenarioberäkningar för att göra kostnadskalkyler för investering av vätgas och CSS/CCU.


Programmet tittar både bakåt i tiden, i realtid och framåt för att skapa avancerade algoritmer som tar fram körplaner för de närmaste dagarna men även längre fram om kunden vill ha det.


- Allt hänger ihop. Givet alla begränsningar och all flexibilitet som finns så räknar vi ut hur energibolagets olika enheter ska köras. Vi har hållit på med produktionsoptimering och AI under väldigt många år och vi har riktigt sofistikerade och avancerade metoder för detta, säger Moa.


Inte bara energibolag som kan få nytta

Även om energibolag är den främsta kunden för Energy Opticon finns det andra som kan ha nytta av Energy Opticons programvara. De har även industrier som kunder och rena fjärrvärmebolag.


- Den stora vinnaren är den som har kraftvärme, alltså både el och värme, eller någon annan form av komplexitet i sitt system, säger Moa.


Samoptimering av lokala och regionala fjärrvärmesystem

I Skåne har Energy Opticon optimerat energisystemen för både Kraftringen, Öresundskraft, Landskrona Energi och E.ON. Dessutom har de optimerat det sammanlagda fjärrvärmesystemet för Helsingborg, Landskrona och Lund som är sammankopplat genom fjärrvärmeledningen Evita. Det innebär att när det är fördelaktigt så kan fjärrvärme från Lund gå till Helsingborg och Landskrona och tvärtom.


Samarbetar och utvecklar med kunder

Ledord för Energy Opticon är samarbete och innovation. Företaget utvecklar och testar nytt tillsammans med sina kunder. Just nu tittar de på vätgas som väntas bli stort i världen framöver.


- Tillsammans med en kund testar vi vilket scenario som ska till för att vätgas ska vara lönsamt, förklarar Moa.


Energiproducenter och industrier som är villiga att jobba med att optimera sin produktion för att spara energi och miljö och vill testa nya, banbrytande innovationer får gärna får kontakta Moa på Energy Opticon på moa.dahlman@opticon.se.

Comments


bottom of page