top of page
PowerBio_Logotyp_artwork_färg.png
Logo_Interreg_OKS_SE.png

Power Bio

Produktion av grön energi och högvärdiga produkter av gräs, tång och halm är målet med projektet Power Bio. Om vi lyckas kan biomassor, som i dag är ett problem och en kostnad, istället bidra till att mindre mängder fossila resurser används för t ex plast, flygbränsle och isolering av stenull. Minskad negativ klimatpåverkan, mindre resursslöseri och förnybar energi på samma gång.

Vi kommer att vända oss till företag för att hitta metoder att samla in tång och gräsrester på ett sätt så att tången blir fri från sand och gräset blir en ren produkt, vilket krävs för att det ska kunna användas till biogasproduktion och pyrolys. Detta sker i dialog med kommuner och andra som ser möjligheter i att använda biomassorna som resurser.

Vi kommer även att vända oss till forskare och företag för att hitta metoder att förädla biomassor till mer högvärdiga produkter i syfte att skapa mer cirkulär resursanvändning.

I projektet kommer vi fortsätta att utveckla verktyget för utvärdering av biomassor som togs fram i det tidigare projektet Greater Bio. Det kommer att vara en hjälp för kommuner att kunna värdera potentialen för olika biomassor avseende mängd, kvalitet och klimatpåverkan för olika typer av användning. Är det t ex bäst att använda biomassan för biogasproduktion eller för någon mer högvärdig produkt som i ett senare läge kan användas för att producera biogas.

Projektet bygger vidare på erfarenheter från det tidigare Interregprojektet Greater Bio.

Läs mer på Power Bios webbsida>>

 

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och projektets partners.

Power Bio Community

Till projektet har vi kopplat ett nätverk, Power Bio Community. Här kan du ta del av projektets resultat och dela kunskap. Nätverket är gratis och öppet för både stödjande aktörer till projektet och nyfikna själar. Anmäl dig här>>

Tävlingen Biobased Tomorrow

I Power Bio arrangerar vi tävlingen Biobased Tomorrow. Tävlingen syftar till att hitta lösningar för att skapa nytta och värde av restbiomassor som många gånger i dag både är en kostnad och besvärligt för kommuner att ta hand om. Vi söker idéer där komponenter kan ingå i existerande produkter och idéer till helt nya produkter. Vi välkomnar bådestartups och etablerade företag att delta. Mer om tävlingen här>>

Kontaktperson:
Per-Johan Wik

Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn: 073-334 76 33

Svenska partners:

Sustainable Business Hub (koordinator på svenska sidan)

Biogas Syd

Lunds kommun

Lunds universitet

Malmö stad

NSR

Tomelilla kommun

Trelleborgs kommun

Danska partners:

Gate 21 (projektledare)

Business Lolland-Falster

Coastgrass APS

Danmarks tekniske universitet

Greve Kommune

Hørsholm Kommune

Is Strandparken

KIMO Danmark

Køge Kommune

Lejre Kommune

Odsherred Kommune

Ringsted Biogas APS

Roskilde universitet

Rudersdal Kommune

SolServ, solutions & Services Europe AB

Søuld

Teknologisk Institut

Vallensbæk Kommune

bottom of page