top of page
Relooped Logo_edited.png

Retail ReLooped

Plast har blivit en alltmer integrerad del av vår vardag vilket gör det svårt att helt få bort den ur systemet. Trots ansträngningar för att minska användningen av plast är det svårt att undvika den inom områden som t ex livsmedelsförpackningar och hushållsapparater. För att minska mängden plastavfall behöver vi utveckla lösningar som både minskar avfallet, främjar återanvändning och återvinning och minimerar negativ miljöpåverkan.

Även om återvinning av plast kan vara både utmanande och dyrt har vi en möjlighet att minimera avfallet genom att ta ett helhetsgrepp kring förpackningar, avfallshantering och infrastruktur. EU är på väg att implementera ny lagstiftning som kommer att medföra restriktioner för livsmedelskedjan och förpackningar, helt i linje med ambitiösa för klimat- och miljöskyddsmål.

Projektet Retail Relooped har, i samarbete med experter, åtagit sig att angripa frågan. Det primära målet är att hitta innovativa lösningar som främjar en cirkulär ekonomi, vilket i slutändan minskar avfallet och uppmuntrar till återvinning. Vi strävar efter att utforska hållbara alternativ för återanvändning av plast, förpackningsfria lösningar och returförpackningssystem. Dessa lösningar kommer att testas i samarbete med användare, butikskedjor och avfallsindustrin på två orter som deltar i projektet. Genom dessa åtgärder strävar vi efter att bana väg för ett mer miljömedvetet och ansvarsfullt förhållningssätt till plastkonsumtion, för att minska dess skadliga inverkan på ekosystemet.

 

Projektet finansieras av Interreg South Baltic och projektets partners.

Kontaktperson:
Deepshikha Singhania

Projektledare

e-post: deepshikha.singhania@sbhub.se

tfn: 076-634 75 12

Informationsansvarig:

Jenny Bengtsson

Projektledare
e-post: jenny.bengtsson@sbhub.se
tfn: 076-610 05 30

Partners:

  • Sustainable Business Hub (SE)

  • BOFA (DK)

  • Klaipeda University (LT)
  • IMP-PAN - Institute of Fluid-Flow Machinery Polish academy of Sciences (PL)
bottom of page