top of page
Logotyp Grön Omställning i Flerbostadshus
Logotyp Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Grön omställning i flerbostadshus

I projektet Grön omställning i flerbostadshus arbetar danska och svenska bostadsföretag, energiföretag, kommuner, universitet och institutioner med att utveckla nya lösningar för gröna energisystem till bostäder.

Hyreshus utgör en betydande del av den byggda miljön i Danmark och Sverige och har som sektor goda möjligheter att kopplas till det förnybara energisystemet. De innehåller teknik och annan kärninfrastruktur som kan användas för energiproduktion, energieffektivitet och flexibel energitillförsel. Men för att komma vidare i utvecklingen, behöver ägare av flerbostadshus stöd i beslutsprocesser, samt testning och demonstration av nya metoder.

 

Detta projekt syftar att stärka bostadsägarnas kapacitet att investera i lösningar inom energieffektivitet, energiproduktion, konsumtionsflexibilitet och lågtemperaturfjärrvärme. Detta sker genom testning, demonstration och kunskapsdelning om lösningar, och utvecklar verktyg för att prioritera insatser i bostäder för den gröna omställningen. Sustainable Business Hub arbetar med projektkoordinering av svenska partners och har ett nära samarbete med Gate 21 i projektledningsarbetet.

Mer information på projektets webbsida>>

 

KLIMATSTEGEN

I projektet används Klimatstegen som är ett verktyg för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Verktyget baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Det riktar sig till fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

 

Läs mer om Klimatstegen, ladda ner dokumenten och påbörja arbetet med att förbättra dina fastigheter>>

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontaktperson:
Alice Petersson

Projektledare
e-post: alice.petersson@sbhub.se
tfn: 070-820 59 90

Svenska partners:

 • Sustainable Business Hub (svensk koordinator)

 • AB Kristianstadsbyggen

 • OsbyBostäder

 • Svedalahem

 • Sveriges Allmännytta

 • Lunds universitet

Danska partners:

 • Gate 21 (projektledare)

 • Danmarks Tekniske Universitet

 • Boligselskabet Sjælland

 • Københavns Kommune

 • Gentofte Kommune

 • Frederiksberg Kommune

 • Frederiksberg Fjernvarme

 • HOFOR

 • Sustain

bottom of page