top of page

Klimatstegen

Klimatstegen är en metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Verktyget baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Unik för att den utgår från fastighetsägarens förutsättningar och att den är fri att använda utan avgifter.

I Klimatstegen följs klimatarbetet från drift och förvaltning av byggnader upp med 20 nyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimatåtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och pengar. Metoden är utvecklad för att användas av förvaltare och tekniska förvaltare, det vill säga de som känner byggnaden och verksamheten bäst.

Byggnadens klimatstatus beskrivs med fyra klimatsteg: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och KLIMATOPTIMERAD. I Klimatstegen används inte gränsvärden. Istället utgår metoden från förbättringsarbete efter varje fastighetsägares förutsättningar.

Klimatstegen är utvecklad av Catarina Warfvinge på Lunds Tekniska Högskola, i nära samarbete med förvaltare engagerade i klimatinitiativet LFM30. Den är fri att använda utan avgifter.

Kontaktperson:
Per Qvistbäck

Projektledare
e-post: per.qvistback@sbhub.se
tfn: 073-330 46 20

Prenumerera på nyheter och/eller ställ frågor, lämna synpunkter och förslag genom att fylla i formuläret nedan!

MATERIAL ATT LADDA NER

Manualen består av dokumenten Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal med tillhörande Hjälpverktyg för IGÅNG samt Åtgärdskatalog. Att metoden är fri att använda innebär inte att det är tillåtet att ändra i innehållet, varför alla dokument är upphovsrättsskyddade. 

Tack för din prenumeration/fråga/synpunkt! 

Presentationsmaterialet är utformat för att ta del av på egen hand, men kan med fördel användas om du vill sprida kunskapen inom din egen eller andras organisationer. Materialet innefattar flera avsnitt, bland annat ett om hur man kick-startar arbetet. Kontakta oss via frågeformuläret om du vill ha en PowerPoint-version.

Ett kansli etablerat på Sustainable Business Hub hanterar manual, informationsinsatser och utvecklingsarbete. 

bottom of page