top of page

Klimatstegen

Klimatstegen är en metod för stegvis minskning av klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader. Verktyget baseras på klimatnyckeltal och en vägledning. Verktyget är unikt eftersom det utgår från fastighetsägarens förutsättningar och är fritt att använda utan avgifter.

I Klimatstegen följs klimatarbetet från drift och förvaltning av byggnader upp med 20 nyckeltal, så kallade Klimat-KPI:er. Till varje nyckeltal finns en vägledning med klimatåtgärder som ska genomföras för att få ut mesta möjliga klimateffekt för investerad tid och pengar. Metoden är utvecklad för att användas av förvaltare och tekniska förvaltare, det vill säga de som känner byggnaden och verksamheten bäst.

Byggnadens klimatstatus beskrivs med fyra klimatsteg: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och KLIMATOPTIMERAD. I Klimatstegen används inte gränsvärden. Istället utgår metoden från förbättringsarbete efter varje fastighetsägares förutsättningar.

 

Klimatstegen är utvecklad av Catarina Warfvinge på Lunds Tekniska Högskola, i nära samarbete med förvaltare. Den är fri att använda utan avgifter.

MANUAL

Manualen består av dokumenten: Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal. Ladda ner dem nedan.

För mer information om Klimatstegen, kontakta:
Alice Petersson

Projektledare
e-post: alice.petersson@sbhub.se
tfn: 070-820 59 90

bottom of page