top of page

Klimatstegen

Klimatstegen är en metod för att minska klimatpåverkan från byggnaders drift och förvaltning. Verktyget erbjuder en lättanvänd vägledning för hur förvaltare effektivt kan optimera byggnaders klimatpåverkan.

Klimatstegen används av fastighetsbolag i Sustainable Business Hubs projekt Grön omställning i flerbostadshus. Där tillämpas den av bl.a. AB Kristianstadsbyggen för att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläpp i fastigheter.

Metoden utgår från 20 klimatnyckeltal samt en vägledning för åtgärder. Fastighetsägare kan genom verktyget identifiera byggnader som IGÅNG, BRA, MYCKET BRA eller KLIMATOPTIMERAD – och i stället för fasta gränsvärden så fokuserar verktyget på förbättringar anpassade efter varje fastighetsägares förutsättningar.

 

Klimatstegen har utvecklats av Catarina Warfvinge vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med fastighetsförvaltare. Den är gratis att använda och kräver inga certifieringar.

MANUAL

Manualen består av dokumenten: Metod, Vägledning och Klimatnyckeltal. Ladda ner dem nedan.

För mer information om Klimatstegen i projektet Grön omställning i flerbostadshus, kontakta:
Alice Petersson

Projektledare
e-post: alice.petersson@sbhub.se
tfn: 070-820 59 90

För mer information och de senaste uppdateringarna om Klimatstegen gå till

www.klimatstegen.se

bottom of page