top of page

Kunskap och omvärldsbevakning

Sustainabe Business Hub arrangerar kontinuerligt olika typer av events, både tematiska events och events som är relevanta för just företag oavsett bransch. Genom vårt nätverk, våra projekt och vår omvärldsbevakningstjänst har vi ett stort inflöde av nyheter som vi sållar och delger dig som medlem både genom våra kommunikationskanaler men även som personliga tips.

Inom kunskap och omvärldsbevakning erbjuder vi bland annat:

  • Frukostmöten och seminarier

  • Ny kunskap, resultat och rekommendationer från projekt vi deltar i

  • Omvärldsbevakning av finansieringsmöjligheter

  • Omvärldsbevakning av satsningar företag kan delta i

  • Omvärldsbevakning av enskilda frågor vid förfrågan

bottom of page