top of page

Projekt

Den största delen av Sustainable Business Hubs verksamhet sker inom ramen för olika nationella och internationella projekt. Vi både driver projekt och deltar i projekt som drivs av andra, inom våra fokusområden. Vi jobbar för att utforma projekten så att de ger största möjliga nytta för dig som medlem oavsett om du är deltagare i projekten eller inte.

Inom projekt erbjuder vi bland annat:

  • Projektutveckling och arbete med projektansökningar

  • Projektledning och projektadministration

  • Genomförandestöd i projekt

  • Second opinion på din projektansökan

  • Deltagande i projekt

  • Deltagande i projektaktiviteter såsom matchning och olika typer av events

bottom of page