top of page

Tre nya projekt beviljade

Det blev full pott för inskickade ansökningar kring klimat och energi till Interreg Baltic Sea. Alla tre projekt fick grönt ljus och startar i början av nästa år.


Green Industrial Areas

Projektet syftar till att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser från industrier och företag. Vi kommer att arbeta med innovativa lösningar för industriområden och företagsparker där det finns stora synergieffekter eftersom företagen är lokaliserade nära varandra.


Projektet ska också sprida kunskap om redan tillgängliga tekniska lösningar i Östersjöområdet för att industriområden och företagsparker ska bli energieffektiva och minska sin klimatpåverkan. I dag är kunskapen väldigt ojämnt spridd.CommitClimate

I projektet ska en databaserad simuleringsmodell, CommitClimate Simulator, tas fram som ska kunna beräkna klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp och modellera framtidsscenarier. Kommuner kommer att utveckla, testa och använda modellen för att ta fram energi- och klimatplaner med klimatneutralitet som mål. Tillsammans med modellen kommer ett utbildningsmaterial att tas fram som kan användas av alla kommuner i Östersjöområdet.


Parallellt kommer vi att göra informations- och kommunikationsaktiviteter mot medborgare och andra målgrupper för att öka kunskapen i klimat- och energifrågor.Energy Equlibrium

I takt med att energisystemet kommer att innehålla mer och mer icke-planerbar energi såsom vindkraft och solenergi, kommer det att bli allt viktigare att utveckla infrastruktur som gör det möjligt att balansera och lagra energi. I projektet vill vi utveckla en energijämviktsplattform för att stödja kommuner och energileverantörer i arbetet med att utnyttja förnybara energikällor i regionen.


Energy Equilibrium-plattformen kommer att hjälpa kommuner att:

  • Bidra i arbetet att identifiera den mest optimala utvecklingsstrategin för lagring av förnybara energikällor och dess inverkan på energiflexibiliteten i regionen

  • Bidra till att fastställa nyckelfaktorerna som påverkar energijämvikten (balans mellan den producerade och den använda energin) i regionen

  • Bidra till att utveckla politiska mekanismer och handlingsplaner för att förbättra lokala förnybara energikällor i regionen

  • Bidra till att förutse risker och undvika dyra misstag (t ex att investera i olämpliga tekniska lösningar).


För mer information, kontakta Per-Johan Wikper-johan.wik@sbhub.se.

Comments


bottom of page