top of page

Vände tång från problem till värde

Uppdaterat: 28 sep. 2020


Målet med projektet Greater Bio är att utveckla en hållbar bioekonomi genom att öka insamlingen och användningen av biomassa. En typ av biomassa man valt att fokusera på är tång. Tång samlas i dag in för att minska övergödningen av havet och för att minska olägenheten av illaluktande högar på stränderna. Som ytterligare ett plus hoppas man i en del av projektet kunna ta fram ett affärsmässigt koncept för att använda tången t ex för produktion av biogas eller biokol.

Inblandad tång i annat substrat kan ge mer biogas

På ett webbinarium inom Greater Bio presenterade Jörgen Held från Baltic Energy Innovation Centre, COASTAL Biogas-projektet där tång insamlad på stränder samrötas och rötresten används som biogödsel, vilket bidrar till ett stort antal samhällsnyttor. Resultat från Solrød biogasanläggning av olika substrat visar att tång ger mindre biogas än flera andra substrat, t ex gödsel.


- Å andra sidan verkar det som att man kan få ut mer biogas av de andra substraten när man blandar i tång, sade Jörgen Held som också pekade på vikten av att använda så färsk tång som möjligt.


Tång på stränder besvärande för badgäster

Jens Almqvist från Krinova berättade om den studie de gjort för att ta reda på hur tång på stranden får folk att reagera. Föga förvånande visade den att mycket tång på stranden upplevs som besvärande för den som ska besöka stranden. Något kommunerna tagit fasta på.

- En kommun kan investera flera miljoner kronor för att ta bort tången från stränderna. Problemet är vad de ska göra med den sen. I dag återför många kommuner tången till havet och det är inte ett konstruktivt tillvägagångssätt, sade Jens Almqvist.


Tång till värme och el i Køge

I Køge kommun har man vänt problemet med illaluktande tång till en fördel.

- På sommaren luktade det vidrigt från tången på stranden. De boende i området var inte nöjda med situationen, berättade Tyge Kjær, Roskilde Universitet.

I dag är läget ett annat. Kommunen samlar in tången och tillsammans med andra substrat går det till Solrød Biogas för produktion av biogas. Biogasen används för både värme och el i närområdet.

I projektet undersöks även olika insamlingsmetoder. Att ta samla in tången direkt från stranden innebär att en stor mängd sand kommer med. Det är mer effektivt att ta tången från vattnet. Om tången ligger på stranden är det bättre att först lägga den i vattnet för att bli av med sand.

Fyra fördelar

Tyge Kjær redogjorde slutligen för fyra fördelar med att samla in tången och göra biogas av den:

- Du slipper lukten av ruttnande tång

- Du minskar användningen av fossilt bränsle

- Du minskar övergödningen i havet

- Du får gödningsmedel från biogasanläggningen

Vill du veta mer om arbetet med tång i Greater Bio? Läs här>>


Kontakta:

Jenny Bengtsson, Sustainable Business Hub, jenny.bengtsson@sbhub.se

Sonia Denkiewicz, Energikontoret Skåne, sonia.denkiewicz@kfsk.se
Comments


bottom of page