DemoMiljö - testa dina produkter utomlands

22 februari berättar John Wallon från Tillväxtverket hur miljöteknikföretag kan använda DemoMiljö för att pröva och demonstrera sin teknik i några av Sidas samarbetsländer. Upp till 350 000 kr kan sökas i planeringsbidrag och mellan 500 000 kr och 1,8 mkr för demonstrationsprojekt.

Mer information och anmälan

Öronmärkta pengar för miljöteknik kvar

Öronmärkta affärsutvecklingscheckar för miljöteknik finns kvar att söka. Max 250 000 kr för nya exportmarknader.

Här ansöker du

Barcelona, Nantes, Eindhoven och Bornholm

Meeting Point Urban Magma 2016 bjuder på europeiska talare inom områdena vatten, energi, avfall och klimatanpassning.

Program och anmälan

Osloseminarium gav Green Furniture affär

Att få kontakt med en av Nordens topptre arkitektbyråer är svårt. Men deltagandet på SBHubs seminarium i Oslo gav resultat.

Affär med Snøhetta

Orbital Systems vinnare 2015

Orbital Systems har tilldelats Sustainable Business Hubs miljöteknikpris South Sweden Cleantech Award.

Därför vann de

Testarena för miljöteknik i Malmö hamnområde

Vinnova satsar 10 mkr på projektet Delad energi är dubbel energi som ska utveckla den industriella symbiosen i Malmös hamnområde.

Nya affärsmodeller intressanta

Söker du nya miljötekniklösningar?

Gör som Akademiska Hus och beställ en PITCH and MATCH. På en halvdag får du en snabb överblick över marknaden.

Detta är PITCH and MATCH

I MEDIA