ETT KLUSTER INOM

SMARTA HÅLLBARA STÄDER

SMEs inom vatten och energi - anmäl intresse för 1:1-möten med nordamerikanska slutanvändare

Sustainable Business Hub är ett kluster för smarta hållbara städer. Vi är en neutral plattform som sammanför företag, akademi och offentliga organisationer med syfte att stimulera grön utveckling och gröna affärer.

VÅRA MEDLEMSERBJUDANDEN

Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2021 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED