Living Lab i Bryssel

Två belgiska aktörer söker små och medelstora företag med innovativa lösningar inom smart mobilitet respektive smarta nät. Ett antal företag kommer att väljas ut för enskilda möten med aktörerna. Projektets tidigare Living Lab i Göteborg resulterade i att deltagande företag nu bl a, deltar i utvecklingen av den fossilfria förskolan Hoppet.

Läs om de två casen

System change with degrowth?

27 november zoomar vi in på vad som är fel med tillväxt till vad systemisk förändring skulle innebära från ett degrowth-perspektiv. Forskare från LU talar.

Talarna om innehållet

Vi söker fler kommuner till nätverket

Dra nytta av andra kommuner och öka din kommuns innovationsfrämjande upphandlingar. På en workshop 14 nov drar vi upp riktlinjer för 2020.

Inbjudan och anmälan

Näringslivet går före politikerna i klimatarbetet

På ett frukostmöte presenterades
5 klimattrender och 3 trender i industrin. Att näringslivet går före politikerna är en av klimattrenderna. Elektrifiering är en industritrend.

Alla 8 trenderna

Degrowth, beställarnätverk för innovationsupphandling, Living Lab i Bryssel, byggnadsintegrerade solceller m m. Ett axplock av vårt höstprogram.

Vårt kalendarium

Vi är ett nätverk med både energi- och miljöteknikföretag, kommuner, kommunala bolag och akademi. Kom med i nätverket och hitta rätt kontakter.

Ansök om medlemskap här!

Här hittar du nyheter från och om Sustainable Business Hub, våra medlemmar, våra samarbetspartners och projekt vi driver eller är involverade i.

Läs mer här

I MEDIA