top of page
Logotyp Energy Equilibrium

Energy Equilibrium

Förnybar energi från vind och sol får en allt större roll i energisystemet. Ett problem är dock att den är oplanerbar och fluktuerande. Att utveckla infrastruktur som kan balansera och lagra energi blir därför mer och mer viktigt.

 

För att stödja kommuner och energileverantörer att kunna utnyttja förnybara energikällor i regionen kommer vi att utveckla en digital plattform för analys av energijämvikt.

 

Energy Equilibrium-plattformen kommer att hjälpa kommuner att:

 • identifiera den mest optimala utvecklingsstrategin för lagring av förnybar energi och dess inverkan på energiflexibiliteten i regionen

 • fastställa nyckelfaktorer som påverkar energijämvikten (balans mellan producerad och använd energi) i regionen

 • utveckla politiska mekanismer och handlingsplaner för att understödja lokala förnybara energikällor i regionen

 • förutse risker och undvika dyra misstag, t ex att investera i olämpliga tekniska lösningar

Partners i projektet kommer från Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland.

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Baltic Sea Region.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

Partners:

 • Sustainable Business Hub (SE)

 • Tomelilla kommun (SE)

 • ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment Ltd (DE)

 • Thermopolis Ltd (FI)

 • Lithuanian Energy Institute (LT)

 • Riga Technical University (LV)

 • Gulbene Municipality (LV)

 • Gulbenes Nami, Ltd (LV)

 • Tukums Municipality (LV)

 • Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences (PL)

 • Mikołajki Pomorskie Commune (PL)

 • Wejherowo Municipality (PL)

 • + ytterligare 3 associerade organisationer från Litauen och Polen

bottom of page